user
user
0

GIAO HÀNG

1.Mục đích:

Chính sách vận chuyển được quy định với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua hàng tại i-Megane.

 

2.Phạm vi áp dụng:

2.1. Đối tượng áp dụng:

 

– Tất cả các khách hàng khi mua hàng tại i-Megane.

 

2.2. Khu vực áp dụng:

 

– Giao hàng miễn phí trong cả nước.

 

3.Nội dung:

– i-Megane thực hiện dịch vu giao hàng tận nơi cho khách hàng (nếu có yêu cầu) theo quy định tại mục 2.2.

 

+ Giao hàng trong vòng 03 ngày kể từ ngày cửa hàng liên lạc thông báo giao hàng tại khu vực TP.HCM.

 

+ Giao hàng trong vòng 07 ngày kể từ ngày cửa hàng liên lạc thông báo giao hàng tại các khu vực khác trong cả nước.

 

Subscribe to our

NEWLATTER

To get events and promotion information