user
user
0

BẢO MẬT THÔNG TIN

iMEGANE cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của quý khách. Quý khách vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật“ dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

 

1.Thu thập thông tin cá nhân:

 

– Hiên tại www.hopes.com.vn không yêu cầu đăng ký đối với thông tin cá nhân để truy cập website.

 

– Chúng tôi có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang quý khách xem, số links ( liên kết ) quý khách click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website www.hopes.com.vn sử dụng thông tin cá nhân.

 

– Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của chính sách bảo mật này khi cần thiết. Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để đánh giá nhu cầu, hành vi của khách hàng đối với sản phẩm i-Megane, cũng như email phản hồi với khách hàng về vấn đề đặt hàng và những vẫn đề liên quan.

 

2.Chia sẻ thông tin cá nhân:

 

– Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách ra ngoài vì mục đích thương mại.

 

3.Truy xuất thông tin cá nhân:

 

– Hiện tại i-Megane không yêu cầu khách hàng đăng ký thông tin cá nhân để truy cập website.

 

– i-Megane cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

 

Subscribe to our

NEWLATTER

To get events and promotion information